Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że realizuje Program osłonowy "Teleopieka dla mieszkańców gminy Magnuszew”.

W ramach teleopieki mieszkańcy użytkują opaski monitorujące na nadgarstek z przyciskiem, SOS” wraz z kartą SIM, zapewniające bezpłatny dostęp do centrum teleopieki, którego zadaniem jest elektroniczny, całodobowy monitoring i przyznawanie natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Pracownik centrum po otrzymaniu zgłoszenia alarmowego ocenia sytuację i zawiadamia o zdarzeniu osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.

Zgodnie z Programem, wsparcia udziela się mieszkańcom Gminy Magnuszew, powyżej 60 roku życia, którzy z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność do samodzielnego poruszania się lub inne obiektywne trudności wymagają wsparcia w tej formie. Warunkiem korzystania z systemu teleopieki jest zdolność obsługi przycisku SOS.

Program jest realizowany w latach 2020-2021 i obejmie swoim zasięgiem 20 mieszkańców Gminy Magnuszew.

Osoby zainteresowane pomocą w formie teleopieki proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew (budynek Urzędu Gminy w Magnuszewie, parter, pokój nr 12, tel. 48 6217025 wew. 204, 227, 228;) w dniach:

poniedziałek 7:30-17:00; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:00.

Broszura informacyjna [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 15 marca 2021 r. [ PDF ]

8marca2021

Z okazji Dnia Kobiet, życzymy wszystkim Paniom dużo zdrowia w szczególności.
Niech uśmiech na Waszych twarzach zawsze gości, a życie nie sprawia trudności.
Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną, abyście zawsze czuły się jak wiosną.
Wśród pachnących kwiatów i śpiewających ptaków.
Aby motyle na dłoni Wam siadały i najskrytsze marzenia spełniały.
Aby ptaki po niebie latały i Waszego szczęścia szukały.
Żeby z Waszych oczu leciały tylko radosne łzy, tak jak wiosną pachnące bzy.
W trudnych chwilach niech gwiazdy nad Paniami czuwają i właściwą drogę wybrać pozwalają. One nie pozwolą nigdy Drogie Panie zaginąć i żadnego szczęścia ominąć.

Z najlepszymi życzeniami

Panowie z Urzędu Gminy w Magnuszewie

Wójt Gminy Magnuszew informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Magnuszewie odbędzie się narada sołecka.

Głównym tematem narady będzie omówienie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat w gminie Magnuszew w roku 2021.

Wójt Gminy Magnuszew informuje, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Magnuszew wszystkie podatki w roku 2021 pozostają na dotychczasowym poziomie.

Nie uległy zmianie:

  • cena żyta dla celów podatku rolnego,
  • stawki podatku od nieruchomości (od gruntów i budynków),
  • stawki podatku od środków transportowych,

Wzory deklaracji i informacji podatkowej nie zmieniły się.

Terminy płatności podatków w roku 2021:

  • do 15 marca lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – za I kwartał,
  • do 17 maja – za II kwartał (z uwagi na to, że 15 maja przypada w sobotę),
  • do 15 września – za III kwartał,
  • do 15 listopada – za IV kwartał,

Podatek należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006 lub u sołtysa wsi.