ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska z udziałem Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 4 listopada 2021 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - 28 października 2021 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 27 października 2021 r. [ PDF ]