Gmina Magnuszew zakończyła zadanie pn. Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków ścieków w Magnuszewie, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie zrealizowane przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

1.405.098,56 dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy W/UMWM-UU/UM/RF-690/2021 z dnia 14.05.2021 r.

 

tablica oczyszczalnia2022

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - należy podpisać i dołączyć do wniosku [ DOC ] [ PDF ]

Pytania i odpowiedzi - https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi3

Adres skrytki ePuap GOPS: /gopsmagnuszew/SkrytkaESP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż dystrybucja trzeciej transzy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla mieszkańców gminy Magnuszew, odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miejscowość

Godzina

Data

Aleksandrów

800-900

29.09.2022 r.

Anielin

900-1000

Basinów

Boguszków

Bożówka

1000-1100

Chmielew

Dębowola

1100-1200

Gruszczyn

Grzybów

1200-1300

Kępa Skórecka

Kłoda

Kolonia Rozniszew

Latków

1300-1430

Magnuszew

800-1030

30.09.2022 r.

Mniszew

Osiemborów

Ostrów

1030-1130

Przewóz Stary

Przewóz Tarnowski

Przydworzyce

Rękowice

Rozniszew

1130-1230

Trzebień

Urszulin

Wilczkowice Dolne

Wilczowola

Wola Magnuszewska

1230-1330

Wólka Tarnowska

Żelazna Stara

1330-1430

 

Punkt odbioru żywności: Magnuszew ul. Saperów 13 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

1. Osoby odbierające żywnośćzobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założona maseczki oraz zachowanie należytej odległości od innych osób, min. 2 metry).

2. Opiekunki środowiskowe wykonujące obowiązki służbowe obsługiwane są poza kolejnością. 

3. Podczas wydawania żywności w magazynie może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca.

4. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ‑żywność zostanie dostarczona w indywidualny sposób.

5. W przypadku niemożności odbioru artykułów spożywczych, w wyżej określonym terminie, z powodu kwarantanny bądź izolacji domowej członków rodziny, prosimy o zgłaszanie niniejszego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewieartykuły zostaną dostarczone w indywidualnym trybie.

6. Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiedn liczbę siatek, toreb w zależności od liczby członków rodziny uprawnionych do otrzymywania żywności. 

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 29 września 2022 r. [ PDF ]