ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 28 listopada 2022 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 30 listopada 2022 r. [ PDF ]

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021– październik 2022.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy);
  Pomoc żywnościowa trafiła do 511 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Magnuszew.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  o 10,79670 ton żywności;
  o 1530 paczek żywnościowych;
  o 0 posiłków;
 4. W ramach Podprogramu 2021 dla 15 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
  - Ekonomiczne – „Finansowe supermoce” – jak racjonalnie gospodarować dostępnymi środkami finansowymi - spotkanie dla 15 uczestników,
  - Żywieniowo – dietetyczne – „Przepis na zdrowie” – aktualne zasady prawidłowego żywienia - spotkanie dla 15 uczestników,
  - Kulinarne – „Zdrowie na talerzu” – gotowanie z wykorzystaniem lokalnych i sezonowych produktów- spotkanie dla 15 uczestników,
  - Niemarnowanie żywności – „Żywieniowe niemarnowanie” – racjonalizacja i ograniczenie marnowania żywności - spotkanie dla 15 uczestników,
  - warsztaty w formie wydawniczej – dla 0 osób;

pse wso

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz mieszkańcy Gminy Magnuszew mogą już korzystać z nowego sprzętu sportowego, w który doposażona została baza szkoły.
Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zakupiony sprzęt sportowy będzie służył uczniom podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, do organizacji zawodów sportowych międzyszkolnych i gminnych. Ze sprzętu skorzystają również mieszkańcy Gminy Magnuszew, którzy aktywnie spędzają czas wolny na terenie obiektów sportowych przy ZSiPO w Magnuszewie. Regularnie z sali gimnastycznej korzystają młode mamy oraz pracownicy niektórych firm. Corocznie organizowany jest „TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY MAGNUSZEW”
Z przyznanych w ramach programu środków zakupiono stoły tenisowe, piłki do różnych dyscyplin sportowych np. halowe, do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. W trosce o poprawę bezpieczeństwa i estetyki została wymieniona siatka zabezpieczająca okna na sali gimnastycznej. Zajęcia dla najmłodszych uczniów uatrakcyjnia między innymi zestaw do uni-hokeja (kije, piłki, bramki) oraz koła hula hop, skakanki, ringo, woreczki rzutowe szkolne. Do przechowywania i łatwego transportu piłek zakupiony został specjalny wózek. Szkoła zyskała również nowe ławeczki gimnastyczne i materace gimnastyczne wzmacniane.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

 20221121 092459 20221121 093056 20221121 093113

Magnuszew dnia 23.11.2022

BT.7624.10.2022

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 poz.2000)  Wójt Gminy Magnuszew
zawiadamia że wszczęto postępowanie na wniosek Inwestora tj. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew – Ryczywół”.

/pliki/ugmagnuszew/zalacznik_nr_11.a_wariant_2.1.pdf