Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami [1][2], realizuje wypłatę świadczeń 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO).

Zakład jest odpowiedzialny za pełny procesu obsługi wniosków i wypłaty świadczeń.

Więcej informacji na temat świadczeń znajdą Państwo pod linkami:

500+ - https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=500%2B&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=4325923,

RKO - https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=rko&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=4325943

 

Podstawa prawna:

[1] ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)
[2] ustawa z 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270)

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 14.01.2022 r. do dnia 24.01.2022 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy. Wprowadzono nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na całym obszarze zagrożonym wścieklizną.

Akt można znaleźć: http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/12651/akt.pdf

plakat wscieklizna.1.1 737x1024

Wójt Gminy Magnuszew informuje, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Magnuszew wszystkie podatki w roku 2022 pozostają na dotychczasowym poziomie.

Nie uległy zmianie:

  • cena żyta dla celów podatku rolnego,
  • stawki podatku od nieruchomości (od gruntów i budynków),
  • stawki podatku od środków transportowych,

Wzory deklaracji i informacji podatkowej nie zmieniły się.

Terminy płatności podatków w roku 2022:

  • do 15 marca lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – za I kwartał,
  • do 16 maja – za II kwartał (z uwagi na to, że 15 maja przypada w niedzielę),
  • do 15 września – za III kwartał,
  • do 15 listopada – za IV kwartał,

Podatek należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006 lub u sołtysa wsi.