6EC25E8D D486 4707 BB61 6FA740EE3E79 gotowy

 IMG 4492  IMG 4493

Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie została jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przyznany grant pozwoli na doposażenie jednostki w defibrylator AED oraz da możliwość przeszkolenia dziesięciu druhów z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka poprawi swoją gotowość bojową, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu Publicznego w Mniszewie gmina Magnuszew pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Mniszew, Rękowice, Gruszczyn, Chmielew, Zagroby, Rozniszew, Boguszów, Anielin.

 

Komunikat [ PDF ]

Ocena Jakości Wody [ PDF ]

 

VII Spotkanie na Przyczolku 2022

Wójt Gminy informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
     
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ PDF ]

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego