W ostatnim czasie druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie brali udział w kursie doskonalącym ich umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki temu szkoleniu dziesięciu druhów otrzymało tytuł RATOWNIKA. Dodatkowo w ostatnim czasie jednostka została wyposażona w defibrylator AED firmy iPAD. Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy z zewnątrz. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W obecnie trudnych czasach ilość zdarzeń z zakresu ratownictwa medycznego niemalże dorównuje ilości gaszonych przez OSP pożarów. Dlatego ważnym elementem jest doskonalenie umiejętności oraz uzupełnianie sprzętu z tego zakresu. Zakończona realizacja projektu poprawia bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców oraz otwiera nowe możliwości dla Naszych strażaków - powiedział prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie dh Patryk Misiek

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

 

1 2 3 4 5