ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 13 grudnia 2022 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 8 grudnia 2022 r. [ PDF ] - sesja nadzwyczajna

Magnuszew, dnia 16.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Magnuszew na lata 2022-2032".

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 13 grudnia 2022 r. [ PDF ]