KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu Publicznego w Mniszewie gmina Magnuszew pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Mniszew, Rękowice, Gruszczyn, Chmielew, Zagroby, Rozniszew, Boguszów, Anielin.

 

Komunikat [ PDF ]

Ocena Jakości Wody [ PDF ]

 

VII Spotkanie na Przyczolku 2022

Wójt Gminy informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
     
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ PDF ]

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Mniszewie gmina Magnuszew pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Mniszew, Rękowice, Gruszczyn, Chmielew, Zagroby, Rozniszew, Boguszów, Anielin, stwierdzono obecność bakterii grupy coli - 5 jtk i enterokoków - 1 jtk.

20220803 komunikat

2022 komunikat pszczelarski

Uwaga Rolnicy na Pszczoły

Nie pryskamy upraw, sadów w godzinach 06.00 – 18.00