ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Magnuszew - 29 listopada 2021 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 30 listopada 2021 r. [ PDF ]

Informujemy, że w dniu 24.11.2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Magnuszewie odbędzie się wideokonferencja organizowana przez firmę MPRB w sprawie omówienia rozwiązań dla inwestycji pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew Ryczywół wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.”.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Budżetu i Finansów - 22 listopada 2021 r. [ PDF ]