Główne założenia programu

Program zakłada przede wszystkim pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej do domu osoby starszej, celem ograniczenia konieczności przemieszczania się seniora w przestrzeni publicznej w dobie pandemii.

Adresaci programu

Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej (niemogące we własnym zakresie zaspokoić potrzeby zaopatrzenia w podstawowe artykuły). W szczególnych przypadkach usługa wsparcia może być udzielona osobie przed ukończeniem 70 r.ż.

Pokrycie kosztów

Koszty zakupów ponosi senior. Senior przekazuje środki finansowe przed dokonaniem zakupów.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 21 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA

Zarządzenie Nr 84/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 14 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA

Zarządzenie Nr 83/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 grudnia 2020r.

zmieniające Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Magnuszewie