Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - należy podpisać i dołączyć do wniosku [ DOC ] [ PDF ]

Pytania i odpowiedzi - https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi3

Adres skrytki ePuap GOPS: /gopsmagnuszew/SkrytkaESP