Magnuszew dnia 23.11.2022

BT.7624.10.2022

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 poz.2000)  Wójt Gminy Magnuszew
zawiadamia że wszczęto postępowanie na wniosek Inwestora tj. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew – Ryczywół”.

/pliki/ugmagnuszew/zalacznik_nr_11.a_wariant_2.1.pdf