pse wso

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz mieszkańcy Gminy Magnuszew mogą już korzystać z nowego sprzętu sportowego, w który doposażona została baza szkoły.
Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zakupiony sprzęt sportowy będzie służył uczniom podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, do organizacji zawodów sportowych międzyszkolnych i gminnych. Ze sprzętu skorzystają również mieszkańcy Gminy Magnuszew, którzy aktywnie spędzają czas wolny na terenie obiektów sportowych przy ZSiPO w Magnuszewie. Regularnie z sali gimnastycznej korzystają młode mamy oraz pracownicy niektórych firm. Corocznie organizowany jest „TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY MAGNUSZEW”
Z przyznanych w ramach programu środków zakupiono stoły tenisowe, piłki do różnych dyscyplin sportowych np. halowe, do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. W trosce o poprawę bezpieczeństwa i estetyki została wymieniona siatka zabezpieczająca okna na sali gimnastycznej. Zajęcia dla najmłodszych uczniów uatrakcyjnia między innymi zestaw do uni-hokeja (kije, piłki, bramki) oraz koła hula hop, skakanki, ringo, woreczki rzutowe szkolne. Do przechowywania i łatwego transportu piłek zakupiony został specjalny wózek. Szkoła zyskała również nowe ławeczki gimnastyczne i materace gimnastyczne wzmacniane.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

 20221121 092459 20221121 093056 20221121 093113