ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 6 grudnia 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 7 grudnia 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 7 grudnia 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 4 grudnia 2023 r. [ PDF ]