ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 18 grudnia 2023 r. [ PDF ]