ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 10 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 8 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA

Dzięki grantowi z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie powstał nowoczesny pawilon wystawienniczo-handlowy.

W związku ze złym stanem technicznym dotychczasowego budynku, konieczna była budowa nowego obiektu, który będzie służył mieszkańcom i turystom. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom otrzymanym z programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki tym funduszom powstał 40-metrowy, nowoczesny, przeszklony pawilon, wpisujący się swoim wyglądem w dotychczasową architekturę otoczenia. Będzie on stanowił dodatkową powierzchnię do prowadzenia działalności kulturalne i wystawienniczej Skansenu.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Magnuszew PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Kozienice - Miłosna. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.  

Gmina Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - 3 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA

Zarządzenie Nr 79/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2020r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Magnuszewie.

 

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie [ PDF ] [ DOC ]