W związku z realizacją zadania w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Wola Magnuszewska i Grzybów, zawiadamiam osoby posiadające nieruchomości położone przy drodze wojewódzkiej Magnuszew – Warka i przy drodze do Woli Magnuszewskiej o spotkaniu w dniu 4 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Magnuszewie. Celem Spotkania jest omówienie szczegółów tej inwestycji i podpisanie odpowiednich umów. Proszę o niezawodne przybycie. Wójt Gminy Magnuszew.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 25 stycznia 2022 r. [ PDF ]

Urząd Gminy informuje o rozpoczęciu robót budowlanych dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska" zgodnie z umową zawartą w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Wykonawcą: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki a Inwestorem: Gminą Magnuszew, ul. Saperów 24, 24, 26-910 Magnuszew.