ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 20 lipca 2023 r. [ PDF ]

W dniu 20.07.2023 w godzinach 8:00-16:00 na terenie powiatu kozienickiego odbędą się testowe uruchomienia syren alarmowych mające na celu weryfikację poprawności Wojewódzkiego oraz Powiatowego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności.


Prosimy nie podejmować żadnych czynności.

W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew z którego wynika brak możliwości gromadzenia odpadów w pojemnikach większych niż 240 l,  informuję o wyłącznej możliwości gromadzenia i wystawiania pojemników z odpadami o pojemności 120 l i 240 l.

 

Uchwała Nr LXIII/365/23 RADY GMINY MAGNUSZEW z dnia 24 maja 2023r. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/203/21 Rady Gminy Magnuszew z dn. 15.03.2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew. [ PDF ]

 

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 20 lipca 2023 r. [ PDF ] - sesja nadzwyczajna

Osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z tereny Gminy Magnuszew proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy pok. nr 12. Termin składania wniosków upływa 21 lipca 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór wniosku [ DOCX ] [ PDF ]