ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 5 lutego 2024 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 29 stycznia 2024 r. - ODWOŁANE PDF ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że Minister Klimatu i Środowiska 16 stycznia 2024 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Jego wzór jest jednolity dla całej Polski.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Wniosek o dodatek osłonowy [ DOCX ]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - należy podpisać i dołączyć do wniosku [ DOC ] [ PDF ]

Adres skrytki ePuap GOPS: /gopsmagnuszew/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje na stronie - https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

W akcję „Zima" zaangażowane są wszystkie pojazdy gminne.

Do utrzymania stanu dróg i chodników gotowych jest łącznie 4 pojazdy w tym nowy ciągnik NEW HOLLAND w pełni uzbrojony w posypywarkę i pług śnieżny .

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zużyto około 10 ton solanki, 3 ton piasku i 0,5 tony chlorku wapnia. Akcję koordynuje Gmina Magnuszew.