Uprzejmie informujemy, że Gmina Magnuszew przystąpiła do programu pn. „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zbiórka odpadów rolniczych zaplanowana została w dniach 23, 24 i 27 czerwca 2022r. w godzinach 8.00 – 15.00 na terenie PSZOK MAGNUSZEW ul. Partyzantów 2C.

Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów:

  • Odpady muszą być oczyszczone z ziemi oraz błota
  • Odpady muszą być posortowane na poszczególne frakcje zgodnie z rodzajami podanymi w deklaracji:  folia rolnicza, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu BIG - BAG.

Tylko odpady w takiej postaci (POSEGREGOWANE) będą odbierane.

Równocześnie zaznaczamy, że odbierane będą wyłącznie te ilości odpadów, które były indywidualnie zadeklarowane we wcześniej złożonych deklaracjach tj. w roku 2021.

Ponadto informujemy, że w trakcie oddawania odpadów każdy rolnik musi mieć ze sobą przygotowany dowód osobisty.

W związku z powyższym zwracamy się do rolników, którzy w ubiegłym roku złożyli w tutejszym urzędzie deklaracje w sprawie posiadanych odpadów rolniczych przedłożyli podczas oddania odpadów do utylizacji oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularza informacji dot. pomocy de minimis, (formularze dostępne będą w punkcie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej (PSZOK). Złożenie wyżej wskazanych dokumentów jest warunkiem niezbędnym do odbioru odpadów, ponieważ udzielone w ramach projektu wsparcie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Referacie Gospodarki Komunalnej pod numerem tel. 48 621 70 02 wew. 212 lub 213.

Zostało 9 dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).

Uruchomiona została nowa stronę informacyjną, infolinię pod numerem 22 295 51 28, a także nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację

Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę www.GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB (wskazany tu na zdjęciu ekranu czerwoną strzałką).  W kolejnym kroku przechodzimy, po wejściu na stronę CEEB, mamy do wybory następujące opcje:

  • Złóż deklarację CEEB – przekierowanie na stronę gov.pl,gdzie obywatele składają deklarację.
  • Sprawdź deklarację – przekierowanie do nowej e-usługi, gdzie sprawdzić można czy deklaracja została wprowadzona do systemu.
  • Pytania i odpowiedzi – baza wiedzy dotycząca projektu, gdzie znajdują się absolutnie wszystkie niezbędne informacje dotyczące CEEB.
  • Statystyki – dane dotyczące liczby złożonych deklaracji oraz link do rankingu gmin
  • Wzory deklaracji i wniosków..
  • Instrukcje – filmy instruktażowe dla obywateli składających deklarację.

 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

 

Zapraszamy mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety

w przypadku problemu z Linkiem do ankiety proszę skopiować poniższy tekst bezpośrednio do przeglądarki:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f8ea53a8&&b=c47755e81&&c=2012b1e9

110 lecie osp