Magnuszew dnia 23.11.2022

BT.7624.10.2022

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 poz.2000)  Wójt Gminy Magnuszew
zawiadamia że wszczęto postępowanie na wniosek Inwestora tj. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew – Ryczywół”.

/pliki/ugmagnuszew/zalacznik_nr_11.a_wariant_2.1.pdf

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 30 listopada 2022 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 16 listopada 2022 r. [ PDF ]

Uprzejmie informuję,

że Gmina Magnuszew przystąpiła do preferencyjnego zakupu paliwa stałego i w związku z tym, w ślad za złożonymi deklaracjami zakupu palia stałego przez gospodarstwa domowe, Urząd Gminy rozpoczął przyjmowanie wniosków, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy gminy zainteresowani zakupem opału i spełniający warunki do przyznania dodatku węglowego winni niezwłocznie złożyć wniosek, wg. poniżej określonego wzoru.

Zakupu paliwa stałego po preferencyjnej tj. w cenie maks. 2 000 zł za 1 tonę będzie można dokonać w ilości:

  • do 1500 kg w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • do 1500 kg w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek złożyć można osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 2 (na parterze), przesłać droga pocztową na adres Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ESP EPUAP /ewm4052jay/SkrytkaESP

 Wójt Gminy Magnuszew

/-/ Marek Drapała

 Wzór wniosku [ PDF ]