ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 5 lipca 2022 r. [ PDF ]

Informujemy, ze zbiorka odpadów - folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag została wydłużona w dniu 28 czerwca 2022r. do godz. 20.00 oraz w dniu 29 czerwca 2022r. maksymalnie do godz. 9.00 na terenie PSZOK MAGNUSZEW ul. Partyzantów 2C.

Zawiadamiam o zmianie godziny rozpoczęcia Sesji Rady Gminy Magnuszew. Sesja odbędzie się dnia 5 lipca 2022 r. o godz. 12:00. Przewodniczący Rady Gminy

Zarządzenie Nr 40/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2022r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w dniu 31 maja 2022 roku przedstawiłem Radzie Gminy Magnuszew Raport o stanie Gminy Magnuszew.
W dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy Magnuszew, podczas której zgodnie z art. 28aa ust.4 ustawy wyżej podanej, rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Magnuszew za rok 2021.
Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której udział wziąć mogą mieszkańcy gminy. Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób w terminie do dnia 4 lipca 2022 roku do godz. 17:00.

 Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

Formularz zgłoszenia [ DOCX ]