Zarządzenie Nr 77/2023
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 lipca 2023r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie

Kwestionariusz osobowy [ DOC ] [ PDF ]

Magnuszew, dnia 21.07.2023 r.

BT.7624.10.2022

OBWIESZCZENIE

dot. przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół"

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu realizowanego na terenie Gminy Magnuszew pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Magnuszew" współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego proszone są o składnie wniosków o objęcie zabiegiem sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 12 oraz zamieszczone na stronie Urzędu. Termin składania wniosków upływa 04 sierpnia 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt zakłada sterylizację, kastrację oraz czipowanie zwierząt właścicielskich .Gmina finansuje zabieg sterylizacji/kastracji natomiast koszty związane z przygotowaniem zwierzęcia do zabiegu oraz leczeniem pooperacyjnym ponosi właściciel zwierzęcia.

Powyższe zabiegi wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym M-WET, ul. Długa 16 A/2 Warka.

Wniosek sterylizacja/kastracja [ PDF ] [ DOCX ]

 

 

W ślad za komunikatem PAP dzielimy się dobrą wiadomością – Już wkrótce Magnuszew miastem!

Rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2024 r. status miasta uzyskały 34 miejscowości: trzy w kujawsko-pomorskim, trzy w lubelskim, jedna w lubuskim, osiem w łódzkim, jedenaście w mazowieckim, jedna w opolskim, dwie w podkarpackim, jedna w śląskim, dwie w świętokrzyskim i dwie w wielkopolskim.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy trafił do opiniowania m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z propozycją rządu od 1 stycznia 2024 r. status miasta mają uzyskać 34 miejscowości.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, „do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 50 wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego, dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy”. W gminach ubiegających się o zmiany dotyczące granic lub statusu miejscowości przeprowadzono konsultacje, w których większość mieszkańców poparła projekt. We wnioskach o nadanie miejscowościom statusu miasta, lokalne władze podnosiły argument dotyczący istniejących już miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych. Większość miejscowości aspirujących do statusu miasta wcześniej posiadała prawa miejskie, które utraciła, najczęściej w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym.

Poniżej pełna lista miejscowości, które mają 1 stycznia 2024 uzyskać status miasta.

1) Bobrowniki – w gminie Bobrowniki, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko-pomorskim;
2) Kikół – w gminie Kikół, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko- pomorskim;
3) Gąsawa – w gminie Gąsawa, w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko- pomorskim;
4) Piszczac – w gminie Piszczac, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim;
5) Turobin – w gminie Turobin, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;
6) Czemierniki – w gminie Czemierniki, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim;
7) Brody – w gminie Brody, w powiecie żarskim, w województwie lubuskim;
8) Grabów – w gminie Grabów, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
9) Kiernozia – w gminie Kiernozia, w powiecie łowickim, w województwie łódzkim;
10) Białaczów – w gminie Białaczów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
11) Żarnów – w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
12) Inowłódz – w gminie Inowłódz, w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim;
13) Osjaków – w gminie Osjaków, w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim;
14) Bolesławiec – w gminie Bolesławiec, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
15) Parzęczew – w gminie Parzęczew, w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim;
16) Maciejowice – w gminie Maciejowice, w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim;
17) Głowaczów – w gminie Głowaczów, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;

18) Magnuszew – w gminie Magnuszew, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;

19) Ciepielów – w gminie Ciepielów, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
20) Sienno – w gminie Sienno, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
21) Dobre – w gminie Dobre, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
22) Siennica – w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
23) Osieck – w gminie Osieck, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim;
24) Gielniów – w gminie Gielniów, w powiecie  przysuskim, w województwie mazowieckim;
25) Odrzywół – w gminie Odrzywół, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim;
26) Przytyk – w gminie Przytyk, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;
27) Strzeleczki – w gminie Strzeleczki, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim;
28) Bircza – w gminie Bircza, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;
29) Jawornik Polski – w gminie Jawornik Polski, w powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim;
30) Przyrów – w gminie Przyrów, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;
31) Gowarczów – w gminie Gowarczów, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim;
32) Bogoria – w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim;
33) Rychtal – w gminie Rychtal, w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim;
34) Mieścisko – w gminie Mieścisko, w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.