Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi doposażona zostanie baza szkoły w sprzęt sportowy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl

Informujemy, iż od dnia 25.07.2022 r. na zlecenie Gminy, będzie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest - na zasadzie spisu z natury metodą ankietyzacji poprzez firmę EkoDialog, która posiada stosowne upoważnienia. Prosimy o zamknięcie zwierząt na podwórkach/kojcach. Luzem biegające psy / otwarte bramy, bardzo utrudniają skuteczną inwentaryzację oraz zwiększają zagrożenie dla pracowników wykonujących inwentaryzację , szczególnie pieszych.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Magnuszew niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (grad, deszcz nawalny) w dniu 30.06.2022 r., informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy pok. 13 od dnia 13.07.2022 r. do dnia 22.07.2022 r.

Wniosek o szacowanie szkód [ DOCX ]


Do wniosku wymagane są:
- kopia wniosku o płatności bezpośrednie na bieżący rok
- kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty;

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

· dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,

· dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,

· dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 14 lipca 2022 r. [ PDF ]