W związku z wystąpieniem na terenie gminy Magnuszew przymrozków wiosennych, w dniu 26 kwietnia informujemy o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych, w terminie od 13 maja 2024 roku do 31 maja 2024 roku
Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć obowiązkowo:
- wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2024, zgłoszonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych,
- kopię paszportu zwierząt.
Druk wniosku znajdą Państwo w załączniku lub można go pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Magnuszewie w sekretariacie pokój 8.
Dokładnie wypełniony wniosek (obowiązkowo nr telefonu) wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie w pokoju nr 9, 11 i 12.

Druk wniosku poniżej:

Wniosek o oszacowanie szkód [ DOCX ]

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż Gmina Magnuszew otrzymała dodatkowe środki finansowe na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

W związku z powyższym, wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję przyznającą stypendium szkolne za okres 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. mogą wystąpić do organu o zmianę wydanej decyzji i wnioskować o przyznanie stypendium na kolejne miesiące roku szkolnego 2023/2024.

Osoby zainteresowane zmianą decyzji, proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, parter, pokój nr 14.

Z uwagi na pilność sprawy prosimy o zgłaszanie się do dnia 22.05.2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie naszej gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Magnuszew na lata 2024 – 2030”.

Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

Badania realizowane są przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Magnuszewie.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla mieszkańców Gminy znajduje się w linku:

http://badania.corigo.pl/ankieta/1194327/srps-magnuszew-ankieta-dla-doroslych-mieszkancow-gminy.html

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Miejskiej w Magnuszewie - 7 maja 2024 [ PDF ]