ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 5 września 2022 r. [ PDF ]

729x308

 

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do gminny. Jego wzór będzie jednolity dla całej Polski.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o dodatek węglowy - https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - należy podpisać i dołączyć do wniosku [ DOC ] [ PDF ]

Pytania i odpowiedzi - https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Adres skrytki ePuap GOPS: /gopsmagnuszew/SkrytkaESP

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 29 sierpnia 2022 r. [ PDF ]

dozynki 2022 plaktat www

6EC25E8D D486 4707 BB61 6FA740EE3E79 gotowy