pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach znak:PIW.K.OZZ.5201.HPAI.11.2023 z dnia 12.05.2023r. [ PDF ]

Zawiadomienie o wystąpieniu wirusa grypy ptaków u  dzikich ptaków, pismo w załączeniu PIW.OZZ.5201.HPAI.7.3.2023.  dnia 12.05.2023 r. [ PDF ]

WYPOCZYNEK LETNI

W FORMIE

KOLONII DLA DZIECI ROLNIKÓW
z dofinansowaniem
z KRUS

organizatorem wypoczynku jest :

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras
ul. Kościelna 5a/1
20-301 Lublin

 

Pośrednictwem w naborze uczestników KOLONII LETNICH zajmuje się
GOPS w Magnuszewie tel. 48 6217085 wew. 404 pokój nr 12 (parter).

Po więcej informacji kliknij tutaj [ PDF ]

Opłata rodziców za 9 - dniowe KOLNIE wynosi 500 zł.
Termin KOLONII : 09 LIPIEC 2023 r –17 LIPIEC 2023 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Termin naboru upływa 31 MAJA 2023.

Zarządzenie Nr 44/2023
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2023r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie