Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących kryteriów kwalifikowalności oraz sposobów kwalifikacji beneficjentów można pozyskać w siedzibie GOPS w Magnuszewie w godzinach pracy Ośrodka (tj. pon. 7:30‑17:00, wt.-czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:00) w pokoju nr 12 (parter) bądź telefonicznie pod nr tel. (48) 62 17 025 (wew.: 204, 227, 228).

organizatorem wypoczynku jest :
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras
ul. Kościelna 5a/1
20-301 Lublin

Pośrednictwem w naborze uczestników zimowiska zajmuje się
GOPS w Magnuszewie tel. 48 6217085 wew. 404 pokój nr 12 (parter).

Po więcej informacji kliknij tutaj [ PDF ]

Opłata rodziców za 7 - dniowe ZIMOWISKO wynosi 450 zł.
Termin zimowiska : 18 luty 2023 r – 24 luty 2023 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Termin naboru upływa 31 STYCZNIA 2023.

Rejon 1 - Basinów, Bożówka, Dębowola, Kłoda, Ostrów, Przydworzyce, Trzebień, Tyborów, Wilczowola, Wola Magnuszewska [ PDF ]

Rejon 2 - Grzybów nad jeziorem, Kruszyn, Kurki, Latków, Magnuszew, Przewóz Stary, Przewóz Tarnowski, Wólka Tarnowska [ PDF ]

Rejon 3 - Aleksandrów, Anielin, Boguszków, Grzybów nad szosą Warecką, Kolonia Rozniszew, Osiemborów, Rozniszew, Urszulin, Zagroby, Żelazna Nowa, Żelazna Stara [ PDF ]

Rejon 4 - Grzybów nad szosą Warszawską, Chmielew, Gruszczyn, Kępa Skórecka, Mniszew, Rękowice, Wilczkowice Dolne [ PDF ]

Harmonogram odbioru odpadów z trudno dostępnych adresów w 2023 roku [ PDF ]

kgw w chmielewie notatka promocyjna


Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie - Aktywne Kobiety, w 2022 roku złożyło ofertę na realizację w województwie mazowieckim zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Jako jedno kół, otrzymało dofinasowanie w kwocie 6800 zł na realizację zaplanowanego we wniosku zadania. W ramach zadania pn. „Razem dla wsi” zakupiono wyposażenie niezbędne do realizacji celów statutowych koła.

KGW w Chmielewie Aktywne Kobiety