organizatorem wypoczynku jest:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras
Ul. Kościelna 5a/1
20-307 Lublin

 

Pośrednictwem w naborze uczestników kolonii zajmuje się
GOPS Magnuszew tel. 48 6217025 wew. 404, 221, 227, 204 pokój nr 12 (parter).

Po więcej informacji kliknij tutaj [ PDF ]

Opłata rodziców za 10 – dniową kolonię wynosi 400 zł.
Termin kolonii : 10 sierpień 2021r. – 19 sierpień 2021r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Zarządzenie Nr 53/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 07 lipca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie

Zarządzenie Nr 52/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie

Kwestionariusz osobowy [ DOC ] [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 7 lipca 2021 r. [ PDF ]

Informacja dla właścicieli gruntów leśnych [ PDF ]