ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 14 lipca 2022 r. [ PDF ]