Informujemy, iż od dnia 25.07.2022 r. na zlecenie Gminy, będzie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest - na zasadzie spisu z natury metodą ankietyzacji poprzez firmę EkoDialog, która posiada stosowne upoważnienia. Prosimy o zamknięcie zwierząt na podwórkach/kojcach. Luzem biegające psy / otwarte bramy, bardzo utrudniają skuteczną inwentaryzację oraz zwiększają zagrożenie dla pracowników wykonujących inwentaryzację , szczególnie pieszych.