Urząd Gminy w Magnuszewie uprzejmie informuje, że ilość odebranych w I kwartale bieżącego roku odpadów wielkogabarytowych i opon znacznie przekroczyła szacowany limit na rok 2020. W związku z powyższym oraz z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, planowana w listopadzie i grudniu zbiórka wielkogabarytów (w tym odbiór zużytych opon) nie będzie realizowana.

Planowany termin odbioru – I-II kwartał 2021 rok.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 12 listopada 2020 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 6 listopada 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA