ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16 października 2020 r. [ PDF ]