Zarządzenie Nr 83/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 grudnia 2020r.

zmieniające Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Magnuszewie

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 15 grudnia 2020 r. [ PDF ] - SESJA ZDALNA

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 9.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 10 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 8 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA