Realizując kalendarz wyborczy, zawarty w załączeniu do Zarządzenia nr 299 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.09.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Magnuszew, Gminna Komisja Wyborcza w Magnuszewie informuje, że zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy czynność wyborcza zgłoszenie do GKW w Magnuszewie list kandydatów na radnych, upływa dnia 5 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 24:00.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Beata Czachor-Czerwińska