ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 1 lutego 2021 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 18 stycznia 2021 r. [ PDF ] - SESJA ZDALNA

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 18 stycznia 2021 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA