ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - 11 marca 2021 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 10 marca 2021 r. [ PDF ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że realizuje Program osłonowy "Teleopieka dla mieszkańców gminy Magnuszew”.

W ramach teleopieki mieszkańcy użytkują opaski monitorujące na nadgarstek z przyciskiem, SOS” wraz z kartą SIM, zapewniające bezpłatny dostęp do centrum teleopieki, którego zadaniem jest elektroniczny, całodobowy monitoring i przyznawanie natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Pracownik centrum po otrzymaniu zgłoszenia alarmowego ocenia sytuację i zawiadamia o zdarzeniu osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.

Zgodnie z Programem, wsparcia udziela się mieszkańcom Gminy Magnuszew, powyżej 60 roku życia, którzy z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność do samodzielnego poruszania się lub inne obiektywne trudności wymagają wsparcia w tej formie. Warunkiem korzystania z systemu teleopieki jest zdolność obsługi przycisku SOS.

Program jest realizowany w latach 2020-2021 i obejmie swoim zasięgiem 20 mieszkańców Gminy Magnuszew.

Osoby zainteresowane pomocą w formie teleopieki proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew (budynek Urzędu Gminy w Magnuszewie, parter, pokój nr 12, tel. 48 6217025 wew. 204, 227, 228;) w dniach:

poniedziałek 7:30-17:00; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:00.

Broszura informacyjna [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 15 marca 2021 r. [ PDF ]

8marca2021

Z okazji Dnia Kobiet, życzymy wszystkim Paniom dużo zdrowia w szczególności.
Niech uśmiech na Waszych twarzach zawsze gości, a życie nie sprawia trudności.
Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną, abyście zawsze czuły się jak wiosną.
Wśród pachnących kwiatów i śpiewających ptaków.
Aby motyle na dłoni Wam siadały i najskrytsze marzenia spełniały.
Aby ptaki po niebie latały i Waszego szczęścia szukały.
Żeby z Waszych oczu leciały tylko radosne łzy, tak jak wiosną pachnące bzy.
W trudnych chwilach niech gwiazdy nad Paniami czuwają i właściwą drogę wybrać pozwalają. One nie pozwolą nigdy Drogie Panie zaginąć i żadnego szczęścia ominąć.

Z najlepszymi życzeniami

Panowie z Urzędu Gminy w Magnuszewie