ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 6 listopada 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA