Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
System Monitoringu Suszy Rolniczej

Stacja Meteorologiczna - Magnuszew

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=203