załącznik 1 informacja w formie plakatu w języku polskim załącznik 2 informacja w formie plakatu w języku ukraińskim