dzien samorzadowca2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż dostawa trzeciej transzy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 dla mieszkańców gminy Magnuszew odbędzie się 31.05.2021 r. Prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia indywidualnego terminu odbioru artykułów spożywczych.
Punkt odbioru żywności: Mniszew 18 (budynek Ośrodka Zdrowia)
1. Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założona maseczki oraz zachowanie należytej odległości od innych osób, min. 2 metry).
2. Opiekunki środowiskowe wykonujące obowiązki służbowe obsługiwane są poza kolejnością. 
3. Podczas wydawania żywności w magazynie może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca.
4. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ‑żywność zostanie dostarczona w indywidualny sposób.
5. W przypadku niemożności odbioru artykułów spożywczych, w wyżej określonym terminie, z powodu kwarantanny bądź izolacji domowej członków rodziny, prosimy o zgłaszanie niniejszego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie– artykuły zostaną dostarczone w indywidualnym trybie.
6. Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią liczbę siatek, toreb w zależności od liczby członków rodziny uprawnionych do otrzymywania żywności. 

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Gminnym Żłobku "Maguś" w Magnuszewie [ PDF ]

Kwestionariusz osobowy [ DOC ] [ PDF ]

Oświadczenie kandydata [ PDF ]