Informacja
Burmistrza Magnuszewa
organizacji gminnego przewozu pasażerskiego