czytelnictwo 2 0

Miło nam poinformować, iż Gmina Magnuszew po raz kolejny otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki pozyskanemu wsparciu w terminie do 31 grudnia 2024 r. dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Rozniszewie, Przydworzycach, Chmielewie i Mniszewie zakupione zostaną nowości wydawnicze dostosowane do ich wieku. Dodatkowo księgozbiory w Szkołach Podstawowych w Magnuszewie, Rozniszewie, Chmielewie oraz Mniszewie wzbogacą się o nowości wydawnicze w szczególności książki historyczne w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz brakujące lektury. Zakupione zostaną także niezbędne elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych. Celem realizowanego programu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów przez promocję czytelnictwa. We wszystkich placówkach zorganizowane zostaną również akcje popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Koszt całości zadania to 38 750,00 zł, z czego pozyskana dotacja to kwota 31 000,00 zł, zaś kwota 7 750,00 zł to środki własne gminy.

 

Wysokość otrzymanego wsparcia dla poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa w Magnuszewie 12 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rozniszewie 6 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Chmielewie 5 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mniszewie 4 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Przydworzycach 2 500,00 zł