mazowsze dla zwierzat2024

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu realizowanego na terenie Gminy Magnuszew pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Magnuszew" współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego proszone mają możliwość składania wniosków o objęcie zabiegiem sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 12 oraz zamieszczone na stronie Urzędu. Termin składania wniosków upływa 8 kwietnia 2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt zakłada sterylizację, kastrację oraz czipowanie zwierząt właścicielskich. Gmina finansuje zabieg sterylizacji/kastracji natomiast koszty związane z przygotowaniem zwierzęcia do zabiegu oraz leczeniem pooperacyjnym ponosi właściciel zwierzęcia.

Powyższe zabiegi wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym "Małe i Duże" S.C. Przychodnia Weterynaryjna ul. Krótka 2, 26-903 Brzóza.

Wniosek sterylizacja/kastracja [ PDF ] [ DOCX ]