Burmistrz Magnuszewa  zawiadamia o terminie rozpoczęcia naboru deklaracji w ramach uczestnictwa w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Magnuszew.

Deklaracje uczestnictwa w Projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyjmowane będą od dnia 12 marca 2024 r. godzina 9:00 do dnia 29 marca 2024 r. godz. 14:00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Magnuszewie, pok. nr 8 (sekretariat).

Zasady Uczestnictwa w projekcie w tym warunki kwalifikacji oraz wzory obowiązujących dokumentów zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej w Magnuszewie Nr LXXIII/397/24 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków na terenie Gminy Magnuszew”.

Załącznik:

  1. Wzór deklaracji [ DOCX ] [ PDF ]
  2. Uchwała Nr LXXIII/397/24 Rady Miejskiej w Magnuszewie [ PDF ]