Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Wtedy Polacy wybiorą członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

W wyborach samorządowych może oddać głos każdy obywatel, który:

  • ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu głosowania
  • na stałe zamieszkuje na obszarze gminy, powiatu, województwa, gdzie działa wybierany organ
  • posiada czynne prawo wyborcze.

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu:

  • stałego zameldowania
  • stałego zamieszkania (należy złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - w urzędzie lub on-line ; do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. dowód opłaty/deklaracje za odpady komunalne.

Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców (miejsce głosowania) może sprawdzić za pomocą aplikacji mObywatel, w zakładce Wybory lub przez stronę internetową https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-w-przegladarce1 logując się profilem zaufanym lub eDowodem bądź złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Magnuszewie.

Informacje o warunkach udziału w wyborach, ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami czy rozmieszczenie lokali wyborczych można znaleźć na stronie internetowej: https://umigmagnuszew.bip.org.pl/id/464