W dniu 06.03.2024r. w Radomiu zostały podpisane umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach: Mazowiecki Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” w kwocie 10.000 zł, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 dla sołectw Ostrów i Trzebień w kwocie 30.000zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” w kwocie 226.730zł, Mazowsze dla straży pożarnych, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP: OSP Magnuszew, OSP Wilczkowice Dolne, OSP Rozniszew, OSP Mniszew, OSP Chmielew, OSP Anielin w kwocie 39.905 zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” edycja 2023-2024 w kwocie 500.000 zł. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, a Urząd Miasta i Gminy Magnuszew reprezentował Burmistrz Marek Drapała i Skarbnik Agnieszka Szaraniec.