nie jestes sam

TELEFONY ZAUFANIA

116 123 codziennie 1400-2200

Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.


22 484 88 01 godz. 1500-2000

Poniedziałek, wtorek, piątek – Psycholog
środa – Seksuolog
czwartek – Psychiatra

Fundacja ITAKA- Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA


22 484 88 04 poniedziałek- piątek godz. 1300–2000

Fundację ITAKA- przeznaczony dla osób do 25 r.ż. mających kłopoty w szkole, domu lub pracy, mających problemy w relacjach z ludźmi, nie radzących sobie z codziennością lub czujących, że dzieje się z nimi coś niepokojącego


22 594 91 00 środa, czwartek godz. 1700-1900

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji


22 635 09 54 poniedziałek, środa, czwartek godz. 1700-2000

Telefon Zaufania jest szczególnie adresowany do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Przeciwdziała izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną i doradczą.


600 070 717 czynny 24/7

Fundacja Centrum Praw Kobiet- Skierowany do kobiet doświadczających przemocy


800 120 002 czynny 24/7

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy “Niebieska Linia”


800 120 148 czynny 24/7

„Zatrzymaj przemoc” Anonimowa Policyjna linia specjalna


800 199 990 codziennie 1600-2100 (z wyjątkiem świąt państwowych)

Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” skierowany jest do osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich.


801 889 880 codziennie 1700-2200 (z wyjątkiem świąt państwowych)

Uzależnienia behawioralne- Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich


800 100 100 poniedziałek- piątek 1200–1500

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania


48 6217025 wew. 208 codziennie w godzinach pracy UMiG w Magnuszewie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Magnuszewie