Rządowy program Czyste Powietrze stanowi kompleksową inicjatywę, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza i redukcja emisji gazów cieplarnianych przez modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych.

Skupiając się na wymianie przestarzałych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, program nie tylko ma za zadanie ochronę środowiska, ale także sprzyja finansowym oszczędnościom poprzez bardziej efektywne zarządzanie energią oraz zwiększa majętność właścicieli budynków, podnosząc wartość ich nieruchomości.

W trakcie trwania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" w Gminie Magnuszew:

1) Złożono 193 wnioski o udzielenie dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze",
2) Zrealizowano oraz rozliczono 71 wnioskowanych dotacji,
3) Kwota wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze" 1 816 749,22 zł.