Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski wziął udział w uroczystości, podczas której wręczone zostały akty nadania statusu praw miejskich włodarzom nowych mazowieckich miast. Od 1 stycznia 2024 r. na mapie Polski pojawiło się 34 nowych miast, w tym 11 w województwie mazowieckim. W uroczystości wzięli udział burmistrzowie nowych miast oraz ich zastępcy, skarbnicy oraz sekretarze, a także przewodniczący oraz przedstawiciele Rad Gmin.

Zmiany statusu gmin były konsultowane z mieszkańcami i wszędzie zostały przez nich poparte. Za nadaniem statusu miasta opowiedziały się również władze danej gminy oraz odpowiedni wojewodowie. Większość miejscowości, które aspirowały do uzyskania statusu miasta już kiedyś posiadała prawa miejskie. Jednak utraciły je najczęściej w wyniku represji po powstaniu styczniowym.

- Mam zaszczyt pogratulować Państwu tego wyjątkowego wyróżnienia, które wierzę że stanie się ważnym czynnikiem wzmacniającym lokalny potencjał społeczno-gospodarczy każdego z nowych miast. Życzę sukcesów z wykorzystaniem zarówno możliwości wynikających z przyszłych rządowych programów wsparcia, programów samorządowych, jak i unijnej Polityki Spójności, z której efektów korzystamy już od prawie 20 lat - powiedział Mariusz Frankowski Wojewoda Mazowiecki.

b7e35824 d369 48a5 9aed 74120ea94d56

W województwie mazowieckim status miast uzyskała m.in. miejscowość:

Magnuszew – w gminie Magnuszew, w powiecie kozienickim. W 1377 r. dziedzic Magnuszewa Świętosław otrzymał z rąk księcia Ziemowita Młodszego przywilej na założenie miasta. Przywilej ten został potwierdzony przez króla Zygmunta I w roku 1537. Magnuszew przez lata stanowił ważny szlak handlowy oraz pocztowy, biegnący z Krakowa do Warszawy. Późniejszy ordynat Magnuszewa hrabia Andrzej Zamoyski doprowadził do powstania w mieście w 1809 r. manufaktury sukienniczej, która wyrabiała kilka tysięcy łokci rocznie różnokolorowego sukna. W 1869 r., po powstaniu styczniowym, ukazem cara Aleksandra II, Magnuszewowi zostały odebrane prawa miejskie.

  akt nadania statusu miasta

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/11-nowych-miast-w-wojewodztwie-mazowieckim