Zarządzenie Nr 3/2024
Burmistrza Magnuszewa
z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie z zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w miesiącu styczniu 2024 r.