Magnuszew, dnia 28.12.2023 r.

BT.6220.3.2023

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH [ PDF ]