ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 27 grudnia 2023 r. [ PDF ]