Gmina Magnuszew otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze Dla Zwierząt 2023".

Projekt zakłada sterylizację, kastrację oraz czipowanie zwierząt właścicielskich.