ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury z udziałem Komisji Budżetu i finansów  - 8 listopada 2023 r. [ PDF ]