"Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Magnuszew" Dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.